Holocaust Memorial Day

Mae murlun, sydd wedi’i greu gan grwpiau cymunedol ar draws Wrecsam fel rhan o arddangosfa “75 Memorial Flames” Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost, wedi’i ddadorchuddio am y tro cyntaf.

Gweithiodd y grwpiau gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) i greu murlun 8 troedfedd wrth 20. Cafodd y grwpiau gyfle i fynd i weithdai celf a chreu’r campwaith yn defnyddio ôl eu dwylo, esgidiau a’u cadeiriau olwyn er mwyn cyfleu amrywiaeth ein cymuned.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Roedd y grwpiau yn cynnwys Clwb Celf Pobl Ddigartref Wrecsam gyda Theatr Genedlaethol Cymru, Clwb Drama PlassyLanders yn Y Tir Plas Madoc, Gwasanaeth Ieuenctid Wrecsam ym Mhartneriaeth Parc Caia, Canolfan Adnoddau Gwersyllt, Gofal Plant Little Sunflowers, Grŵp y Gymuned Bortiwgaleg a chynrychiolwyr o’r Trydydd Sector yn Nerbyniad Nadolig a Gwasanaeth Carolau Nadolig AVOW; ac fe gafodd yr Uchel Siryf Clwyd Stephanie Catherall a Maer Wrecsam, y Cynghorydd Rob Walsh, hefyd gyfle i adael eu holion.

“‘Sefyll gyda’n Gilydd”

Cafodd y murlun ei ddadorchuddio ar Sgwâr y Frenhines a bydd ffotograff ohono yn cael ei argraffu ar gynfas a’i arddangos yn yr arddangosfa yn Llundain ddydd Llun, 27 Ionawr, ochr yn ochr â gweithiau celf eraill gan sefydliadau ar hyd a lled y DU. Bydd yr arddangosfa, sydd wedi’i churadu gan Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost, yn cofio 75 mlynedd ers rhyddhau carcharorion gwersyll crynhoi Auschwitz-Birkenau ac yn lansio thema Diwrnod Cofio’r Holocost 2020, sef ‘Sefyll Gyda’n Gilydd’.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’n rhaid i ni ddiolch i AVOW am drefnu murlun priodol iawn ar ran Wrecsam i’w arddangos yn Llundain. Mae’n ddyletswydd arnom ni i beidio ag anghofio erchylltra’r gwersylloedd crynhoi a, gwaetha’r modd, yr erchylltra sy’n dal yn digwydd mewn rhai rhannau o’r byd heddiw. Mae Wrecsam yn ardal llawn amrywiaeth ac fe ddylem ni ymfalchïo yn ein natur gynhwysol a chroesawgar a pharhau i wrthwynebu pob ffurf ar anghydraddoldeb a chreulondeb.”

Ers pum mlynedd bellach mae AVOW wedi bod yn trefnu digwyddiadau ar Ddiwrnod Cofio’r Holocost. Ar gyfer 2020 mae AVOW wedi trefnu bore o siaradwyr, gweithgareddau a gwasanaeth cofio. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal o 10.30am tan 12pm ddydd Gwener 24 Ionawr 2020 yn y Neuadd Goffa, Bodhyfryd, Wrecsam. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae modd archebu tocynnau trwy Eventbrite: https://bit.ly/2r4hiUk

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN