Mae golau sinema disglair o orffennol Wrecsam yn awr wedi cymryd ei prif le yng nghyfleuster y celfyddydau, marchnadoedd a chymunedol newydd.

Bydd golau Art Deco mawr oedd yn arfer hongian o’r nenfwd yn yr hen Hippodrome ar Stryd Henblas yn cael defnydd yn Tŷ Pawb, y datblygiad celfyddydau, marchnadoedd a chymunedol newydd ar Stryt Caer/Stryt y Farchnad.

Cafodd y golau ei osod yn yr hen Hippodrome yn 1961, ac arhosodd yno nes i’r sinema gau yn 1997.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Cafodd y golau ei gadw gan Graham Lloyd a John Davies, Hanes Wrecsam, ar ôl i aelod o wirfoddolwyr radio Wrexham FM/Cyfryngau Cymunedol Wrecsam ei achub, oedd wedi eu lleoli mewn ystafelloedd uwchben yr hen Sinema Hippodrome.

Fel ceidwaid y golau, roedd Mr Lloyd a Mr Davies eisiau gweld y darn gosod Art Deco yn dychwelyd i’w ysblander a’i arddangos mewn lle cyhoeddus yn Wrecsam.

Mae’r gola wedi cael ei hosod ar drawst dur newydd yn Arcêd y De yn hen Farchnad y Bobl, ac mi fydd yn cael ei arddangos unwaith y bydd y cyfleuster yn ailagor fel Tŷ Pawb.

“Llawer o bobl yn ymwneud â’r gwaith”

Dywedodd Graham Lloyd, Hanes Wrecsam:  “Rydym yn gwybod bod gan bobl Wrecsam atgofion melys am hen olau’r Hippodrome, ac mae’n atgoffa pobl am ddyddiau da’r Hippodrome ei hun.

“Felly, roeddem bob amser yn awyddus i’w adfer a’i roi mewn lle cyhoeddus y gall y cyhoedd ei weld – felly rydym yn falch iawn, iawn ein bod yn cael y cyfle i’w osod yn Tŷ Pawb.

“Mae llawer o bobl wedi cyfrannu at y prosiect hwn ac mae angen diolch iddynt i gyd – gan gynnwys Wrexham Sandblasting, Gwasanaethau Trydanol RJS a Chwmni Plastig Wrecsam, pob un wedi cyfrannu at adfer y golau.

“Hoffem ddiolch hefyd i gyn geidwad y golau, Mat Price a’r noddwyr Siop Gemwaith Martin Rees a John Davies.

“Llawer o ddiolch hefyd i bawb yn Tŷ Pawb a Chyngor Wrecsam, sydd wedi caniatáu i’r gwaith hwn ddwyn ffrwyth.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Rydym yn falch iawn i allu cadarnhau y bydd y golau Art Deco oedd wedi’i osod yn yr hen Hippodrome yn cymryd ei le yn Rhodfa’r De fel rhan o Tŷ Pawb.

“Roeddem eisiau dilyn hyn fel opsiwn ar ôl derbyn adborth cryf gan y cyhoedd, yn dweud eu bod yn dymuno gweld yr hen olau yn symud i Tŷ Pawb.

“Rydym yn gwybod fod gan lawer o bobl yn Wrecsam atgofion melys o’r Hippodrome, ac yn cofio’r golau fel un o’i nodweddion mwyaf amlwg – felly, rydym yn falch o allu cysylltu gorffennol Wrecsam gyda’i ddyfodol drwy gael y golau yn Tŷ Pawb.

“Hoffwn ddiolch i Mr Lloyd yn Hanes Wrecsam am ei gymorth gyda’r prosiect hwn hefyd ac adfer y golau, a’r anrheg o’r golau.”

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU