Ymunodd grŵp o bobl ifanc o ddau brosiect lleol a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) â’i gilydd ddydd Mercher 9 Mai i ddathlu diwrnod yr UE ynn Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Roedd y diwrnod yn cynnwys ystod eang o weithgareddau llawn hwyl ar draeth Talacre, cinio yng Nghanolfan Ieuenctid Treffynnon ac ymweliad i Gastell y Fflint i gloi. Lluniwyd y digwyddiad gyda thema ‘Blwyddyn y Môr’ Llywodraeth Cymru mewn golwg, yn ogystal ag arddangos beth sy’n wych am ‘Treftadaeth Ddiwylliannol’ Cymru i gyd-fynd gyda’r thema ar draws Ewrop ar gyfer dathliadau Diwrnod Ewrop eleni.

 

Dywedodd Karen Whitney-Lang, Rheolwr Rhaglen Prosiectau TRAC ac ADTRAC ar draws Wrecsam a Sir y Fflint, a threfnydd y digwyddiad: “Mae’r ddau brosiect wedi elwa o gyfanswm 900 o bobl rhwng 11 a 24 mlwydd oed ers lansio TRAC ym mis Ebrill 2016 ac ADTRAC ym mis Ionawr eleni. Mae’r staff a’r bobl ifanc a aeth i ddigwyddiad heddiw yn cynrychioli llwyddiant y prosiect hyd yn hyn, ac mae’n wych fod pawb wedi cofleidio’r diwrnod. Rydym yn falch iawn o arddangos effeithiau cadarnhaol buddsoddiad Cronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae’r digwyddiad wedi cael ei gynnwys mewn cystadleuaeth Diwrnod UE ADTRAC 16-24 ac rydym i gyd yn croesi ein bysedd y bydd y wobr yn dod i Ogledd Ddwyrain Cymru, er bod cystadleuaeth gref gan ein cydweithwyr mewn siroedd cyfagos”.

EWCH YN WYRDD – DEWISWCH FILIAU TRETH CYNGOR DI-BAPUR…

 Dathliadau ar draws Ewrop

Cynhelir Diwrnod Ewrop bob blwyddyn ym mis Mai, ac mae’n dathlu heddwch ac undod yn Ewrop. Mae’r dyddiad yn nodi pen-blwydd ‘datganiad Schuman’. Mewn araith ym Mharis yn 1950, nododd Robert Schuman, gweinidog tramor Ffrainc ar y pryd, ei syniad am fath newydd o gydweithio gwleidyddol yn Ewrop, a fyddai’n gwneud y syniad o ryfel rhwng cenhedloedd yn un amhosibl ei ddychmygu. Mae cynnig Schuman yn cael ei ystyried fel dechrau, beth sydd nawr yn cael ei alw’n Undeb Ewropeaidd. Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn cymryd rhan mewn dathliadau ar draws Ewrop i nodi Diwrnod Ewrop ac i godi ymwybyddiaeth o’r UE.

I ddathlu gyda’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn prosiectau a ariennir gan ESF, gweithiodd aelodau o dimau TRAC a ADTRAC Wrecsam a Sir y Fflint mewn partneriaeth gyda Groundwork Gogledd Cymru i gynnal ystod eang o weithgareddau llawn hwyl, o hedfan barcud a chodi cestyll tywod i ras sbrowts Brwsel a llwy ar y traeth!

Rhoddodd gyfle i bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y prosiectau i fwynhau diwrnod llawn hwyl a chael cefnogaeth lles gan eu Mentoriaid Ymgysylltu Ieuenctid i fagu eu hyder a’u hunan-barch. I rhai o’r bobl ifanc oedd yn cymryd rhan, dyma eu profiad gyntaf o ymweld â thraeth a chastell, a rhoddodd y diwrnod gyfle iddynt i fwynhau rhai o safleoedd lleol Gogledd Ddwyrain Cymru.

 Cefnogaeth Un-i-Un

Mae prosiectau TRAC ac ADTRAC yn cael eu noddi’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gan gynnig cefnogaeth bersonol i bobl ifanc rhwng 11 a 24 mlwydd oed, i ddymchwel rhwystrau a’u helpu i ymgysylltu â’u haddysg neu i fynd ymlaen i waith, addysg neu hyfforddiant.

Cewch wybod mwy am y prosiect ADTRAC neu cysylltwch â thîm ADTRAC Wrecsam a Sir y Fflint ar ADTRAC@wrexham.gov.uk i gael rhagor o fanylion ynghylch y broses atgyfeirio ar gyfer sefydliadau yn ogystal â hunan-atgyfeiriadau.

Cewch wybod mwy am y prosiect TRAC neu cysylltwch dros e-bost ar TRAC@wrexham.co.uk.

Cyflym, effeithlon ac yn dda am yr amgylchedd – dewiswch filiau Treth Cyngor di-bapur trwy FyNghyfrif

COFRESTRWCH AM FILIAU DI-BAPUR