Oeddech chi’n gwybod bod gan Tŷ Pawb ystafelloedd a mannau y gallwch chi eu llogi ar gyfer eich digwyddiadau eich hun?

O gyfarfodydd, cynadleddau a dosbarthiadau crefft i arddangosiadau ffilm, cerddoriaeth fyw, penblwyddi a phriodasau, mae’r rhestr o bosibiliadau’n enfawr!

Mae ein ystafelloedd hyblyg sydd ymysg y marchnadoedd, orielau a siopau bwyd/diod yn gwneud Tŷ Pawb yn lleoliad deniadol a bywiog i gynnal pob math o weithgareddau.

Ac mae newyddion da! Os byddwch chi’n archebu ein Gofod Perfformiad, yr Ystafell Gyfarfod neu Sgwâr y Bobl rhwng Ionawr 2 a Ionawr 31, byddwch yn cael 50% i ffwrdd o gyfanswm y pris llogi ystafell!

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Gofod Perfformiad

Mae gan ein Gofod Perfformio seddau theatr i ychydig dros 100 o bobl a gellir eu defnyddio ar gyfer nifer o weithgareddau gan gynnwys cyfarfodydd, cynadleddau, arddangosiadau ffilm, cerddoriaeth fyw a mwy!

Mae gan yr ystafell offer sain, goleuo a llwyfannau ac fe all y seddi gael eu tynnu’n ôl, gan roi mynediad llawn i’r llawr sbring, yn berffaith ar gyfer digwyddiadau fel gweithdai dawns a theatr.

Ystafell Cyfarfod

Mae gan ein hystafell gyfarfod breifat le i hyd at 15 o bobl. Gall taflunydd hefyd gael eu defnyddio yma.

Sgwâr y Bobl

Dyma un o’r mannau mwyaf hyblyg sydd gennym ar gael! Daw’r gofod gyda’i dylunydd taflunydd a’i sgrin fawr yn ogystal ag offer golau a sain. Mae’n lleoliad ger y bar ac mae’r neuadd farchnad yn ei gwneud hi’n ddelfrydol ar gyfer cynnal digwyddiadau cyhoeddus. Mae llenni PVC symudol yn darparu peth gwahanu meddal ar gyfer digwyddiadau mwy preifat.

Gellir hefyd ddarparu seddi a thablau.

Mae mwy o leoedd ar gael hefyd

Bydd y gostyngiad r gael am y tri man a grybwyllir uchod, ond mae gennym hefyd ystafelloedd ychwanegol y gellir eu llogi am a pris arferol.

Mae hyn yn cynnwys y Stiwdio Dysgu, lle gwych ar gyfer dosbarthiadau preifat, crefftau, gweithgareddau plant, cyfarfodydd a mwy. Mae mynediad i ddau sinc mawr a gellir defnyddio’r taflunwyr yn yr ystafell hon hefyd.

Mae gennym ni hefyd y Cwt Bugail! Yn seiliedig ar ddyluniad traddodiadol Cymreig ac wedi’i adeiladu gan ddefnyddio deunyddiau a adferwyd.

Yn gyffredinol, gall ein llefydd gael eu llogi 7 diwrnod yr wythnos a gellir trefnu nosweithiau hefyd.

Os ydych chi’n gyrru yma, cewch fynediad i faes parcio aml-lawr Tŷ Pawb er mwyn i chi allu dod o’ch car i’ch ystafell heb orfod mynd y tu allan i’r adeilad a wynebu tywydd mis Ionawr!

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys prisiau ac argaeledd, cysylltwch â ni:

01978 292144
typawb@wrexham.gov.uk

Sylwer: Mae disgowntiau yn ddarostyngedig i ddisgresiwn

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

COFIWCH EICH BINIAU