Da iawn i fyfyrwyr Lefel A Wrecsam, â chyrhaeddod canlyniadau ardderchog blwyddyn yma.

Y cyfradd lwyddo Lefel A gyffredinol ysgolion Wrecsam yw 96.7%, gyda bron dri chwarter (72.2%) o’r graddau a ddyfarnwyd at A* – C.

87.5% yw’r gyfradd lwyddo i bobl sy’n gadael chweched dosbarth ysgolion Wrecsam a wnaeth y cymhwyster Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru.

Eleni, dilynodd 93% o fyfyrwyr chweched dosbarth ysgolion Wrecsam y cymhwyster, sy’n gofyn i fyfyrwyr lwyddo mewn ystod o gymwysterau traddodiadol academaidd, galwedigaethol a sgiliau.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Mae angen llongyfarch ein pobl ifanc yn wresog am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiant. Gallan nhw, ynghyd â’u teuluoedd a’u hysgolion, fod yn falch iawn o’u cyflawniadau. Rwy’n arbennig o falch o weld nifer gynyddol o fyfyrwyr Wrecsam yn llwyddo gyda Chymhwyster Bagloriaeth Cymru.”

Dywedodd Ian Roberts, Pennaeth Addysg Wrecsam: ‘Hoffwn longyfarch myfyrwyr chweched dosbarth ysgolion Wrecsam wrth iddynt ddathlu canlyniadau eu harholiadau Lefel A a Bagloriaeth Cymru. Mae’r canlyniadau heddiw yn benllanw blynyddoedd lawer o ymrwymiad a gwaith caled gan ein pobl ifanc, gyda chefnogaeth eu teuluoedd a’u hysgolion. Dymunaf yn dda i’n holl fyfyrwyr wrth iddynt symud ymlaen i addysg uwch, hyfforddiant neu gyflogaeth.“

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI