Mae’n wythnos olaf llawn gwyliau’r haf ac mae yna ddigon i’w wneud o amgylch y Fwrdeistref Sirol felly beth am wneud yr wythnos olaf hon yn un i’w chofio?

Awst 29, 2-3pm
Llyfrau Tu Chwith yn Llyfrgell Wrecsam
Archebu lle yn hanfodol felly ffoniwch ni ar 01978 292603
50c

Awst 30, 1.30-3.30pm
Reid Tractor a Llwybr Anifeiliaid yn Nhŷ Mawr
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â tymawr@wrexham.gov.uk
£2.60

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Awst 31, 3-4pm
Dydd Gwener o Hwyl yn Llyfrgell Cefn Mawr
Crefftau syml ar  gyfer dwylo bychain (i rai o dan 8 oed)
50c

Awst 31, 4-4.30pm
Gwener Gludo a Gosod yn Llyfrgell y Waun
Crefft i rai o dan 8 oed, dim angen archebu lle.
AM DDIM

A CHOFIWCH…gallwch dal fynd â’ch plant i nofio am ddim yn y pwll nofio lleol. Cliciwch yma am yr amserlen o weithgareddau nofio am ddim.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION