Bydd ymwelwyr â llyfrgell Wrecsam wedi sylwi ar newidiadau yn y cyntedd yn ddiweddar wrth i waith gael ei wneud i’w ailwampio a’i wneud yn rhan o’r llyfrgell ei hun. Gall defnyddwyr sy’n fyr o amser bellach ddychwelyd neu adnewyddu llyfrau yn gyflym ac yn hawdd, dewis llyfrau newydd, ailwefru eu teclynnau neu gasglu llyfrau y maent wedi’u harchebu yn barod.

Mae cypyrddau arddangos newydd wedi cael eu gosod gan gynnwys adrannau ar wahân ar gyfer yr holl fywgraffiadau newydd, adrannau diddordebau, ffordd o fyw, teithio, llyfrau plant a ffuglen newydd. Mae “Dewis Cyflym” i’ch helpu os nad oes gennych lawer o amser i bori trwy’r casgliad enfawr sydd ar gael yn y llyfrgell gyfan hefyd.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

“Popeth Cymraeg”

Mae adran wych hefyd sy’n arbennig ar gyfer popeth Cymraeg. Bywgraffiadau Cymraeg, twristiaeth, hanes, ffuglen, cryno ddisgiau a DVDau!

Mae siop goffi wych newydd agor – The Secret Garden – ond ni fydd hon yn gyfrinach am lawer rhagor  Mae amrywiaeth o luniaeth ar gael gan gynnwys cacennau cartref a gallwch hyd yn oed brynu coffi i fynd allan i’w fwynhau wrth fanteisio ar y llyfrgell ar ei newydd wedd.

Meddai’r perchnogion Tom a Cath: “Mae edrychiad newydd y llyfrgell yn fuddsoddiad sydd wedi cael croeso mawr ac rydym yn edrych ymlaen at weld sut y bydd yn cael ei ddefnyddio gan gymuned Wrecsam. Mae Caffi The Secret Garden, sy’n syth o flaen ardal y cyntedd, bellach ar agor ac rydym eisoes wedi mwynhau croesawu llawer o gwsmeriaid. Mae nifer o eitemau’n cael eu cynnig ar y fwydlen a gallwch fwyta i mewn neu fynd ag eitemau allan, gan gynnwys bwydydd ar thema Gymreig sy’n boblogaidd iawn, tatws pob, paninis, brechdanau a chawl a chacennau cartref ac ati… mae gennym amrywiaeth eang o ddiodydd poeth ac oer ar gael hefyd. Mae gennym hefyd dudalen Facebook ar gyfer ymholiadau ac rydym yn edrych ymlaen at yr hyn y gobeithiwn a fydd yn wanwyn / haf prysur wrth i’r caffi gryfhau ei sylfaen cwsmeriaid.”

“Mynediad cyflym at yr holl lyfrau diweddaraf”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’r llyfrgell yn boblogaidd iawn ac mae’n bwysig gwneud defnydd o le. Mae’n ddefnyddiol iawn hefyd gallu galw heibio ac ailwefru’ch teclynnau tra’r ydych yn manteisio ar fynediad cyflym at yr holl lyfrau diweddaraf sy’n werth eu darllen.

Shan Cooper, Arweinydd Llyfrgelloedd: “Mae’r llyfrgell bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella’r gwasanaeth sydd ar gael i ymwelwyr ac roedd ymestyn i ardal y Cyntedd yn gwneud synnwyr pur. Mae ymwelwyr eisoes yn dweud pa mor groesawgar mae’n edrych ac mae defnydd da yn cael ei wneud o’r orsaf ailwefru.

Mae staff cyfeillgar bob amser wrth law i helpu a chynghori felly beth am ymweld â’ch llyfrgell ar ei newydd wedd y tro nesaf y byddwch yn y dref? Yr oriau agor yw 9am-6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac 9am-4pm ar ddydd Sadwrn.

Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am bopeth sy’n digwydd trwy ddilyn eu tudalen Facebook neu negeseuon twitter neu edrychwch ar eu gwefan.

Cynhaliwyd agoriad byr yn ddiweddar a daeth Maer Wrecsam, y Cynghorydd Andy Williams i dorri’r rhuban yn swyddogol i’r llyfrgell ar ei newydd wedd.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB