Mae Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 yn awr ar werth.

Yn cynnwys 12 o’r lluniau gorau o’r ardal a dynnwyd gan ffotograffwyr amatur drwy gydol y flwyddyn, mae’r Calendr yn adlewyrchiad gwych o’r hyn sydd gan Wrecsam i’w gynnig ac mae’n sicr o blesio.

Mae’n dangos yr holl ffefrynnau megis Erddig, Parc Acton a Dyfrbont Pontcysyllte yn ogystal â mannau hardd eraill, er enghraifft Rhaeadr y Bers. At ei gilydd mae’r calendr yn dangos fod Wrecsam yn lle bendigedig gyda llawer i ymfalchïo ynddo.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Mae’r Calendr ar gael am bris o ddim ond £3, neu £5 am ddau ac mae ar werth yn y Ganolfan Groeso, yn Amgueddfa Wrecsam yng nghanol y dref ac mewn llyfrgelloedd ar draws y sir.

Bydd y calendr hefyd ar werth yn y Farchnad Fictoraidd ar 7 Rhagfyr rhwng 12 hd ac 8pm