LFD

Mae Llywodraeth Cymru bellach yn gofyn i bawb wneud prawf llif unffordd cyn mynd allan er mwyn atal lledaeniad Covid-19.

Gallwch eu harchebu am ddim ar wefan Llywodraeth Cymruneu eu casglu o fferyllfeydd lleol.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Yn ogystal â hyn, maent bellach ar gael i’w casglu o’r lleoliadau canlynol:

  • Tŷ Pawb
  • Amgueddfa Wrecsam
  • Llyfrgell Wrecsam
  • Canolfan Hamdden y Waun
  • Canolfan Hamdden Gwyn Evans
  • Tŵr Rhydfudr

Os nad ydych yn gallu cyrraedd unrhyw un o’r lleoliadau uchod, ymwelwch â Gwefan GIG 111 Cymru i wirio a yw eich fferyllydd lleol yn eu cyflenwi ar https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/default.aspx?locale=cy

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL