Ty Pawb

Ydych chi’n aelod o’r gymuned Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn Wrecsam?

Dyma’ch cyfle i gael dweud eich dweud. Fe’ch gwahoddir i fynychu cyfarfod rhanbarthol cyntaf ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng ngogledd Cymru.

Pa unai ydych chi’n aelod o’r gymuned Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, yn gefnogwr neu’n ymarferydd, dewch draw i’r fforymau ymgynghori rhanbarthol rheolaidd cyntaf ar gyfer gogledd Cymru.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Dewch i ymuno â thrafodaeth ynglŷn â sut fywyd sydd gan bobl lleiafrifoedd ethnig. Gyda’ch gilydd gallwch gynnig datrysiadau i awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gwasanaethau yn cwrdd ag anghenion Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn well.

Fe fydd y cyfarfod yn gyfle gwych i ddod i adnabod eich gilydd a chwrdd â phobl newydd. Fe fydd yn gyfle i chwilio am ffyrdd i fynd i’r afael â hiliaeth a gwella mynediad pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig at wasanaethau yn ogystal â bod yn lle agored iddynt siarad am faterion sy’n effeithio ar y gymuned.

Fe fydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn Nhŷ Pawb, ddydd Mercher, 27 Mehefin rhwng 12.30 – 2.30pm.

I gael rhagor o wybodaeth

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB