Spring Clean Cymru

Cychwynnodd Gwanwyn Glân Cymru ddydd Gwener, Mawrth 22 fel rhan ail Wanwyn Glân Prydain Fawr.

Mae glanhau’n digwydd ar draws y DU rhwng Mawrth 22 ac Ebrill 23, wrth i Keep Britain Tidy a Chadwch Gymru’n Daclus geisio dwyn ‘Arwyr Sbwriel’ ynghyd i gasglu a gwaredu sbwriel yn ddiogel oddi ar ein strydoedd, ein parciau a’n traethau.., gyda’r bwriad o ailgylchu cymaint o hwn â phosib.

Mae sawl cyfarfod eisoes wedi ei gynllunio ar draws ardal Wrecsam, ac mae manylion ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus – mae tri chyfarfod yn digwydd yn ein parciau gwledig (Stryt Las ar 2 Ebrill am 1.30pm, Dyffryn Moss ar 7 Ebrill am 10am, a Pharc Acton ar 9 Ebrill am 10am).

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Bydd y rheiny fydd yn cymryd rhan yn #ArwyrSbwriel 2019… y llynedd, cynhaliwyd 13,000 o ddigwyddiadau ar draws y DU gyda 371,556 o bobl yn rhan o hynny, a’r nod yw i’r gwanwyn glân hwn fod yn fwy ac yn well y tro hwn.

Os hoffech ychydig o ysbrydoliaeth i gymryd rhan, beth am drigolion lleol Wrecsam, Brian Phillips a’i wyres Isla Phillips-Jenkins, wnaeth gasglu sbwriel wrth iddynt gerdded i’r ysgol dros gyfnod o wythnos. Gallwch weld eu canlyniadau gwych yn y llun isod 🙂

Litter Waste Spring Clean

Cofnododd yr RSPCA fwy na 7000 o ddigwyddiadau lle cafodd anifeiliaid niwed o ganlyniad i sbwriel y llynedd, ac mae 80 y cant o sbwriel sy’n canfod ei ffordd i’r môr yn cael ei ollwng ar y tir.

Mae’r fideo hon gan Keep Britain Tidy o bennill gan Steve Backshall, yn dangos hyn, o dan yr enw Jemima Glitter and the voyage of Bob the Bottle.

“If only I’d known she too late reflected,
Everything on our planet is all connected,
And now our seas have been infected.”

Gan mai ar blastig mae’r bai am y rhan fwyaf o’r problemau hyn, rydym yn gwneud newidiadau bach ond pwysig yng Nghyngor Wrecsam fel rhan o’n hymrwymiad i dorri’n defnydd o blastig untro.

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydyn ni wedi cyflwyno nifer o newidiadau er mwyn lleihau plastig untro ar draws y fwrdeistref sirol – gyda phwyslais ar leihau faint rydyn ni’n ei ddefnyddio yn ein hysgolion ac yn adeiladau a chyfleusterau eraill y Cyngor.

“Rydyn ni eisiau arwain ar hyn, a byddwn yn annog pawb yn Wrecsam – yn gartrefi a busnesau – i gymryd rhan drwy leihau faint o blastig untro maen nhw’n ei ddefnyddio hefyd.

“Mae pobl yn Wrecsam yn gwneud gwaith gwych wrth ailgylchu, a dyma gam arall y gallant ei gymryd gyda ni i helpu’r amgylchedd a chreu gwell dyfodol.”

Eisiau dysgu mwy am blastig untro? Rhowch dro ar ein cwis i weld faint rydych yn ei wybod…

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU