Bydd Gŵyl Gerddoriaeth NEWYDD Wrecsam yn dod i Dŷ Pawb dros wyliau’r Pasg! Bydd modd i chi alw draw i Dŷ Pawb a gwrando ar gerddoriaeth wych gan rai o gerddorion ifanc Wrecsam.

Rhwng Ebrill 15 a Ebrill 18, bydd myfyrwyr a disgyblion o bob cwr o’r Fwrdeistref Sirol yn arddangos eu talent gerddorol mewn gŵyl i’w chynnal yn Nhŷ Pawb.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Bydd dau grŵp oedran yn cystadlu (dan 12 ac 13-18 oed) am Dlws Gŵyl Cerddoriaeth Wrecsam, gyda chwe chategori ymhob grŵp – allweddellau, pres, chwythbrennau, llais, llinynnau ac offerynnau taro.

Bydd enillydd bob categori yn y ddau grŵp oedran yn mynd ymlaen i gystadlu am y brif wobr.

Fel bonws ychwanegol i’r ŵyl, bydd modd i chi ddod i berfformiad gan un o gerddorion ifanc mwyaf dawnus Wrecsam, Elias Ackerley, sy’n 18 ac o Goedpoeth.

Cyrhaeddodd Elias y rownd derfynol yn ei gategori yng nghystadleuaeth Cerddor Ifanc y Flwyddyn BBC 2018, a bydd yn perfformio datganiad yn ystod yr Ŵyl ddydd Iau, 18 Ebrill. Bydd ei gydfyfyrwyr o Ysgol Gerdd Chethams ym Manceinion yn ymuno ag ef.

Bydd y datganiad yn siŵr o fod yn un cofiadwy, a bydd cyfle i glywed Elias a’i gyfeillion yn rhannu eu teimladau am y ffordd mae cerddoriaeth yn eu hysbrydoli.

Dywedodd Cydlynydd yr ŵyl, Derek Jones: “Ers y cyhoeddiad am doriadau i gyllid gwasanaethau cerddoriaeth ysgolion yn 2018, mae Cerddorfa Symffoni Wrecsam a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi bod yn ymchwilio i opsiynau posib i gefnogi cerddoriaeth fyw yn Wrecsam a chynnig cyfleon i ddisgyblion ysgol a myfyrwyr arddangos eu dawn gerddorol ynghyd â chefnogi eu datblygiad parhaus.

“Mae’r Gerddorfa wedi elwa’n eithriadol o waith gwych Gwasanaeth Cerddoriaeth Wrecsam dros nifer o flynyddoedd, ac mae nifer o gyn-aelodau yn perfformio gyda rhai o’r prif gerddorfeydd ensemble yn y wlad. Mae Gŵyl Gerddoriaeth Wrecsam yn fynegiant o ymrwymiad y Gerddorfa i ddisgyblion ein hysgolion a myfyrwyr ein Bwrdeistref.

“Mae’r cyngherddau Cerddoriaeth Fyw wythnosol yn Nhŷ Pawb yn boblogaidd dros ben, gyda chynulleidfaoedd o rhwng 60 a 90 yno yn rheolaidd. Mae’r niferoedd uchel o gerddorion ifanc sy’n awyddus i berfformio yno yn galonogol.

“Rydym yn llawn cynnwrf am y posibiliadau y bydd yr Ŵyl yn eu cynnig i’n cerddorion ifanc ac yn ystyried hyn yn gam cyntaf positif tuag ail-ddechrau Gŵyl Gelfyddydol NEWYDD Wrecsam yn 2020 a fydd, gobeithio, yn cefnogi’r gwaith arbennig a wneir gan dîm Tŷ Pawb mewn perthynas â diwylliant, y celfyddydau a chymunedau.”

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN