Caru cerddoriaeth? Mae’r cyfan yn digwydd ym Mharc y Ponciau

Bydd y Parc yn ddod yn fyw i gerddoriaeth dydd Mawrth, Gorffennaf 18, gyda ysgolion from yr ardal yn dal eu cyngherdd flynyddol Corau yn y Parc rhwng 10yb a 12.30yp

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan y Cyngor Cymuned ac mae’n rhad ac am ddim. Bydd modd prynu lluniaeth yn y digwyddiad.

Does dim angen poeni os bydd tywydd Wrecsam yn dirywio achos fe fydd y digwyddiad yn cael ei symud i Theatr y Stiwt

Parc y Ponciau i rocio ar 22 Gorffennaf

Ar dydd Sadwrn y 22fed, bydd yr noson cerddorol flynyddol yn cymryd lle

Eleni fe fydd “5 past 40” yn perfformio ar y bandstand ac yn ystod y sesiynau fe fydd yna ddisgo i sicrhau eich bod chi’n parhau i ddawnsio.

Mae’r cyfan yn cychwyn am 6.30pm ac mae Cyfeillion Parc y Ponciau wedi llwyddo i drefnu’r cyfan am ddim, felly da iawn nhw am eu holl ymdrechion.

Bydd lluniaeth ar gael i’w brynu ar y noson.

Os ydych chi’n mynd, ewch â blanced a chadair gyda chi a mwynhewch yr awyrgylch.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI