Mae llai na 10 diwrnod ar ôl i wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE!

Does dim llawer o amser i wneud cais i’r Cynllun Preswylion Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir, a’ch bod yn byw yn y DU ar neu cyn 31 Rhagfyr 2020, mae’n rhaid i chi a’ch teulu wneud cais i Gynllun Preswylio’r UE er mwyn parhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Mae gennych lai na 10 o ddiwrnodau ar ôl i wneud cais i Gynllun Preswylio’r UE er mwyn sicrhau y gallwch barhau i fyw, gweithio, astudio a chael mynediad at ofal iechyd am ddim a budd-daliadau yn y DU.

Nid yw’n costio i wneud cais, a’r dyddiad cau i wneud hynny yw 30 Mehefin 2021. Os yw’ch cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael naill ai statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog, yn dibynnu ers faint o amser rydych chi wedi bod yn byw’n barhaol yn y DU. Os ydych wedi bod yn byw yn y DU am 5 mlynedd neu ragor – gallwch wneud cais am statws preswylydd sefydlog, ac os ydych wedi bod yn byw yn y DU am lai na 5 mlynedd, gallwch wneud cais am statws preswylydd cyn-sefydlog.

Ewch i www.govuk/EUSettlementScheme i gael mwy o wybodaeth neu er mwyn gwneud cais.

YMGEISIWCH NAWR

Cyngor a chymorth am ddim i ddinasyddion yr UE yng Nghymru

Ydych chi’n un o ddinasyddion yr UE sy’n byw yng Nghymru? Ydych chi eisiau cymorth i sicrhau eich hawl i aros yn y DU? Gallwn eich helpu chi a’ch teulu gyda cheisiadau statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog EUSS. Ffoniwch wasanaeth Hawliau Dinasyddion yr UE ar 0300 3309 059 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener neu anfon e-bost i wgproject@eu.citizensadvice.org.uk

Jste občanem EU žijícím ve Walesu? Chcete si zajistit svá práva na pobyt na území Spojeného království? Můžeme pomoci jak vám, tak vaší rodině se žádostmi o získání statusu usedlíka (settled status) a předběžného statusu usedlíka (pre-settled status) v systému EUSS. Obraťte se na nezávislou službu EU Citizens Rights na telefonním čísle 0300 3309 059 mezi 9 a 17 hodinou, od pondělí do pátku, nebo napište na e-mailovou adresu wgproject@eu.citizensadvice.org.uk

Jesteś obywatelem UE zamieszkałym w Walii? Chcesz zadbać o swoje prawo do pozostania w Zjednoczonym Królestwie? Możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie w złożeniu wniosku o status osoby osiedlonej i status poprzedzający osiedlenie. Zadzwoń do EU Citizens Rights na numer 0300 3309 059 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 albo wyślij e-mail na adres wgproject@eu.citizensadvice.org.uk

É cidadão da UE e reside no País de Gales? Pretende garantir o seu direito de permanência no Reino Unido? Podemos ajudar a si e à sua família com pedidos de autorização de residência permanente e temporária ao abrigo do Sistema de Registo de Cidadãos da UE. Telefone para o Serviço dos Direitos dos Cidadãos, um serviço independente, através do número 0300 3309 059, entre as 9h e as 17h de segunda a sexta-feira, ou envie um e-mail para wgproject@eu.citizensadvice.org.uk

Sunteți resortisant al UE care locuiește în Țara Galilor? Doriți să vă asigurați drepturile de ședere în Regatul Unit? Vă putem ajuta pe dvs. și familia dvs. cu aplicații EUSS pentru obținerea statutului de cetățean stabilit sau pre-stabilit. Apelați serviciul independent pentru drepturile resortisanților UE [EU Citizens Rights] la 0300 3309 059 între orele 9:00 și 17:00, de luni până vineri sau trimiteți un e-mail la wgproject@eu.citizensadvice.org.uk

Es usted un ciudadano de la UE residente en Gales? Quiere ejercer su derecho de permanecer en el Reino Unido? Podemos ayudarle a usted y a su familia con las solicitudes del estatuto de asentado y preasentado del sistema de registro de ciudadanos de la UE (EU Settlement Scheme). Llame al servicio especializado en derechos de los ciudadanos de la UE (EU Citizens Rights Service) al número 0300 3309 059 de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes o envíe un mensaje a la dirección de correo electrónico wgproject@eu.citizensadvice.org.uk

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF