Mae myfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi creu rhywbeth chwedlonol fel rhan o’r arddangosfa ddiweddaraf yn Amgueddfa Wrecsam!

Mae arddangosfa, ‘Cymru a’i Chwedlau‘, yn gwahodd ymwelwyr i ymosod ar geis i ailddarganfod hud y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn!

Mae’n cynnwys llyfrau, paentiadau, lluniadau, animeiddiad a gwisgoedd yn seiliedig ar fyd chwedlonol Cymreig.

Fel rhan o’r arddangosfa, gofynnwyd i’r myfyrwyr o Glyndŵr wneud cyfres o animeiddiadau i ddod â’r arddangosfa yn fyw.

Mae’r animeiddiadau a gwblhawyd bellach yn cael eu chwarae mewn cors enfawr yn yr Amgueddfa!

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

“Profiad cadarnhaol iawn i fyfyrwyr”

Creodd Abigail Moore, 20, animeiddiad o’r enw Angelyston, Megan Anthony, 19, animeiddiad a ysbrydolwyd gan ‘Sword in the Stone’ a Julia Bransby, 19, animeiddiad o enw ‘Yr Afanc’.

Meddai Marta Madrid Manrique, Darlithydd mewn Animeiddiad, Ysgol y Celfyddydau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr: “Mae cymryd rhan yn arddangosfa Amgueddfa Wrecsam wedi bod yn brofiad cadarnhaol iawn i’n myfyrwyr o’r farn eu bod yn arddangos eu ffilm derfynol gyntaf o flwyddyn gyntaf y Rhaglen animeiddio.

“Mae’n gyfle gwych i gael profiad mewn gorffen prosiect o fewn terfyn amser ac i gymryd cyfrifoldeb o fod yn rhan o ddigwyddiad cyhoeddus.

“Mae myfyrwyr wedi bod yn llawn cymhelliant ac wedi gwneud thema eu hunain ym mhob un o’r ffilmiau a gynhyrchir o fewn modiwl terfynol lefel 4. Mae’r cyfle hwn yn gwneud gwahaniaeth yn eu profiad blwyddyn gyntaf yn y Radd Animeiddio yn yr Ysgol Greadigol Celfyddydau. ”

Arddangosfa wych o chwedlau Cymreig

Dywedodd Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Diogelwch y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Mae’n wych gweld bod myfyrwyr lleol wedi gallu bod yn rhan o arddangosfa fawr fel hyn.

“Mae arddangosfa o chwedlau sydd yn cannoedd o flynyddoedd oed ac yn rhan annatod o hanes Cymru.

“Mae’r animeiddiadau’n helpu i esbonio rhai o’n chwedlau mwyaf enwog i gynulleidfaoedd newydd. Byddwn yn annog pawb i fanteisio ar y cyfle i fynd i edrych ar yr arddangosfa ddiddorol hon.”

Mae arddangosfa Land of Legends yn rhedeg yn yr Amgueddfa tan fis Tachwedd 3.

Prif lun o’r chwith i’r dde – Marta Madrid (Darlithydd mewn Animeiddio, Prifysgol Glyndwr), Megan Anthony, Abigail Moore, Julia Bransby

Ewch i wefan Amgueddfa Wrecsam am ragor o wybodaeth.

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION