Mae Parc Bellevue yn arbennig

Weithiau mae’n hawdd anghofio’r llu o bethau bendigedig sydd gennym ar garreg drws…

O fewn pellter cerdded hawdd o ganol y dref, mae Parc Bellevue yn le gwych ar gyfer ymweld ar unrhyw adeg o’r flwyddyn …. ond hyd yn oed yn fwy yn ystod gwyliau’r haf hwn.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Gyda phêl-droed, tennis, tennis bwrdd a phêl-fasged i gyd ar gael, mae’n ffordd wych i flino’r plant tra’n cael eich amgylchynu gan olygfa fendigedig.

Dyma fideo byr i roi taith o amgylch ein parc arbennig.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION