Mae Parc Stryt Las yn le gwych i dreulio’r pnawn…

Gyd-gerddwyr a selogion byd natur – dyma barc lleol sydd yn siŵr o fod at eich dant 🙂

Mae Parc Stryt Las, sy’n gartref i’r fadfall ddŵr gribog, yn rhan o ardal cadwraeth arbennig Johnstown. Mae digonedd o fywyd gwyllt arall yn y parc hefyd…

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Hyd yn oed os nad ydych yn ddigon ffodus i weld rhai o’r madfallod (er ein bod yn eithaf sicr y gwelwch chi gerflun y fadfall enfawr!), mae Stryt Las yn dal i fod yn le arbennig i dreulio’r pnawn.

Mae’r llwybrau’n hawdd i’w cerdded – gyda golygfeydd godidog ar draws y pyllau dŵr ar eu hyd. Ceir hefyd ardaloedd coediog i chwilota ynddynt.

Dyma fideo byr i ddangos i chi sut y gallai eich pnawn fod ym Mharc Stryt Las.

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU