Recycling Tips Facts Wrexham Council

Bod dydd yn ystod yr wythnos dwethaf, rydym wedi bod yn cyhoeddi ffaith ailgylchu ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Rhag ofn eich bod wedi eu methu, dyma drosolwg sydyn i chi…

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Ffaith 1: Fe ailgylchodd preswylwyr Wrecsam dros 640 tunnell o ganiau y llynedd.

Ffaith 2: Ar hyn o bryd nid oes modd ailgylchu pecynnau creision, bagiau bara na phapurau melysion. Gosodwch y rhain yn eich bag du/gwastraff bin os gwelwch yn dda.

Ffaith 3: Mae modd ailgylchu caniau dur 100% a gallant gael eu hailgylchu dro ar ôl tro. Gallant hyd yn oed gael eu troi’n feiciau.

Ffaith 4: Llwyddodd pobl ar draws Wrecsam i gyrraedd cyfradd ailgylchu, compostio ac ailddefnyddio o 65.44% ar gyfer 2017/18.

Ffaith 5: Gellir ailgylchu bylbiau golau sy’n arbed ynni yn ein holl Ganolfannau Ailgylchu.

Ffaith 6: Mae jariau gwydr a photeli’n cymryd hyd at 2 filiwn o flynyddoedd i ddadelfennu.

Ffaith 7: Mae’r rhan fwyaf ohonom yn Wrecsam yn ailgylchu caniau aerosol a ffoil glân ar ymyl y palmant. Mae’n haws nac erioed!

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU