Wrexham Parks Erddig Litter Picnic

Nid oes llawer o bethau gwell na mynd allan â’r teulu ar benwythnos heulog, bendigedig. Mae gennych lond basged o fwyd, diodydd a hufen iâ i’w mwynhau. Rydych yn gosod y flanced ar y llawr a gosod y gwersyll am y diwrnod. Mae prydferthwch un o barciau Wrecsam yn eich amgylchynu. Mae’n wych, mae’n syfrdanol a rhain yw’r atgofion y gallwch eu trysori.

Ond beth am y penwythnos canlynol? A ydych wirioneddol eisiau gweld papurau, poteli plastig, caniau a barbiciws untro wedi eu taflu o gwmpas yn ddi-hid yn eich hoff leoliad?

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Yr wythnos hon, aethom am dro ar rhai o’r llwybrau poblogaidd o amgylch Wrecsam ac yn anffodus cawsom ein croesawu gyda chasgliad o sbwriel, gyda’r rhan fwyaf ohono yn y lleoliadau harddaf.

Yn ddiweddar cyhoeddom erthygl am dipio anghyfreithlon ac nid yw hyn yn ddim gwahanol. Yn yr achos hwn, efallai nad matres neu oergell a gaiff eu taflu, ond mae’n dal i fod yn achosi sbwriel mewn ardal heb ei ddifetha a ni fydd mor ddeniadol pan ddowch yn ôl y tro nesaf.

Mae rhai o’r lluniau uchod o fewn 40 medr i bin sbwriel. Efallai y byddai’n syniad da ymchwilio i’r llefydd y mae’r biniau wedi eu lleoli yn eich hoff barciau cyn i chi gychwyn allan.

Hefyd, mae’r rhan fwyaf o bobl yn mynd â’u picnics mewn bag o ryw fath, felly cyngor da yw cadw bag arall y tu mewn iddo yn arbennig ar gyfer sbwriel. Yna pan ddaw’r amser i chi adael, gallwch drosglwyddo’r gwastraff i’r bag arall a’u cario adref gyda chi.

Mae pob un ohonom yn gallu bod ychydig yn ddifeddwl ar adegau, ond gyda thywydd braf ar ei ffordd mae’n syniad da paratoi ein hunain ymlaen llaw fel bod ein llefydd prydferth yn aros yr un mor brydferth.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB