Fel rhan o’n datblygiad parhaus o Adeiladau’r Goron, hoffem ni gael rhywfaint o fewnbwn gennych chi.

Y bwriad yw i’r adeiladau ddod yn gyfleuster Iechyd a Lles Cymunedol, a hoffem i’ch mewnbwn a’ch gwybodaeth ei siapio.

Mae Safonau Gwasanaethau Wrecsam wedi creu holiadur ar y cyd â thrigolion a defnyddwyr gwasanaeth ag anghenion cymorth.

Fersiwn Cymraeg YMA

Fersiwn Cymraeg hawdd i ddarllen YMA

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion “Mae’n bwysig iawn cael mewnbwn gan y gymuned a fydd yn defnyddio’r adeilad fel y gellir ei gynllunio i weddu orau ar gyfer anghenion pawb.”

Os gallwch chi sbario ychydig funudau a rhannu ychydig o syniadau, plîs cwblhewch yr holiadur ini.

Mae’r Holiadur yn cynnwys y cwestiynau canlynol:

Pa bethau sy’n dda i bobl sydd ag anableddau yn Wrecsam?

Beth hoffech chi weld mwy ohono?

Beth sydd ar goll i bobl sydd ag anableddau yn Wrecsam?

Sut ydych yn meddwl gallwn wella?

Beth ddylem wneud nesaf?

Fersiwn Cymraeg YMA

Fersiwn Cymraeg hawdd i ddarllen YMA