Recycling

Rydym eisiau atgoffa preswylwyr NA CHANIATEIR trelars yng Nghanolfan Ailgylchu Y Lodge Brymbo.

Gall preswylwyr sydd eisiau defnyddio trelar i ailgylchu eu gwastraff wneud hynny yng nghyfleusterau Bryn Lane a Phlas Madoc.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Tarwch olwg ar hwn i’ch atgoffa’n llawn o’r rheolau yn ein canolfannau ailgylchu…

Dim angen archebu lle i ymweld â chanolfan Brymbo yn ystod yr wythnos

Rydym ni wrthi’n treialu cael gwared ar y system archebu ym Mrymbo yn ystod yr wythnos, felly os ydych chi’n ymweld rhwng dydd Llun i ddydd Gwener, does dim rhaid i chi archebu lle bellach.

Mae angen i chi barhau i archebu lle ar y penwythnosau a dros wyliau banc serch hynny. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yma…

A ydych yn defnyddio Canolfan Ailgylchu y Lodge Brymbo?

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU