Wrexham

Bydd y sawl sy’n hoffi dod o hyd i fargeinion yn falch o wybod bod Sêls Pen Bwrdd Tŷ Pawb yn dychwelyd ar gyfer 2019!

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Byddant yn gyfle i chi gipio bargen neu waredu unrhyw eitemau diangen.

Os nad ydych wedi bod o’r blaen, ystyriwch y peth fel sêl cist car dan do! Bydd lluniaeth ar gael, a byddwch yn glud ac yn gynnes.

Mae Bwrdd yn costio £10 yr un a bydd angen gosod eich pethau o 9am ymlaen.

Y dyddiadau y cytunwyd arnynt eleni yw:

Dydd Sul, 17 Chwefror
Dydd Sul, 17 Mawrth
Dydd Sul, 14 Ebrill
Dydd Sul, 26 Mai

Mae’n hanfodol archebu felly cysylltwch â roomhiretypawb@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 855100 i sicrhau eich bod yn cadw eich lle ar gyfer mis Chwefror.

FFONIWCH AR EICH FFÔN SYMUDOL YMGEISIWCH RWAN