Mae gêm bêl-droed clasurol yn dod i Tŷ Pawb ym mis Ebrill am ddiwrnod o hwyl a gemau di-dâl i’r teulu cyfan!

Bydd hwn yn gyfle i ail-agor eich plentyndod eich hun ac efallai hyd yn oed gyflwyno rhai iau i’r gêm gystadleuol hynod gysurus hon!

Bydd gemau’n cael eu cynnal ar sawl bwrdd drwy gydol y dydd, gan gynnwys chwaraewyr Subbuteo rhyngwladol.

Bydd pencampwr dan-12 oed Prydain, Ruby Matthews hefyd yno!

Bydd yna hefyd weithdai i blant a sesiynau dysgu i chwarae.

Os nad ydych chi erioed wedi chwarae o’r blaen, dewch i ymuno – efallai y byddwch chi’n darganfod hobi newydd!

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Digwyddiad wedi’i drefnu gan un o fasnachwyr Tŷ Pawb

y digwyddiad gan Glwb Subbuteo London Road a’i gyflwyno gan fasnachwr comics a pethau casglu Tŷ Pawb, BCCM Boarder Collectables, sy’n eiddo i Val ac Al Gilpin.

Dywedodd Al Gilpin: “Rydym yn falch iawn o allu dod â’r digwyddiad hwn i Tŷ Pawb. Mae Sgwâr y Bobl (Gofod Hyblyg) yn lle delfrydol gyda’r goleuadau a’r offer technoleg sydd ar gael.

“Bydd llawer i’w wneud ar gyfer pob oedran a’r bwriad yw ei wneud yn hwyl ac yn hygyrch i bawb – yn enwedig y rhai sydd erioed wedi chwarae’r gêm!”

Mae BCCM Boarder Collectables yn drysorfa o gomics, ffigurau bach ac eitemau y gellir eu casglu.

Gallant hyd yn oed gynhyrchu eitemau personol fel y chwaraewr lego AFC Wrecsam a thîm Subbuteo isod…

Dewch i fwynhau

  • Cynhelir Diwrnod Hwyl Subbuteo ddydd Sadwrn 13 Ebrill, 10am-3pm
  • Mynediad AM DDIM i bawb!
DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB