Physical Job Working Outdoors

Dydi hi ddim bob tro yn hawdd cael amser i gadw’n heini…

Os ydych chi’n gwybod bod gennych chi ddiwrnod prysur o waith o’ch blaen, dydi’r syniad o godi’n gynnar i wneud ymarfer corff cyn mynd i’r gwaith ddim yn mynd â’ch bryd… ac weithiau mae meddwl am wneud ymarfer corff ar ôl gwaith yn waeth.

Ond beth os fedrwch chi gael swydd egnïol fyddai’n eich galluogi chi i gadw’n heini tra rydych chi’n gweithio?

Syniad da? Wel, mae swyddi o’r fath yn bodoli ac maen nhw addas i ferched a dynion, a gallwch wneud cais am un heddiw!

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer nifer o weithredwyr Strydwedd. Mae’r rhain yn swyddi corfforol sydd yn cynnwys gweithio yn yr awyr agored. Felly, os ydych chi’r math o unigolyn y byddai’n well gennych fod allan yn yr awyr agored nac wedi eich cyfyngu i waith swyddfa, gallai hyn fod yn addas i chi.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Mae llawer o’r rhain yn swyddi llwytho, ym meysydd casglu sbwriel a deunydd ailgylchu.

Mae Casglwyr Sbwriel yn tynnu biniau du neu wyrdd at y lori sbwriel gan eu dadlwytho trwy ddefnyddio lifftiau cyn eu dychwelyd i’w lleoliad gwreiddiol.

Mae Casglwyr deunydd ailgylchu yn mynd a bocsys/bagiau o ddeunydd i’w ailgylchu at y cerbyn ailgylchu, gan eu dadlwytho i adrannau gwahanol cyn eu dychwelyd i’w lleoliad gwreiddiol.

Mae’r rhain yn rolau corfforol ac fe fyddwch yn cerdded llawer hefyd.

Mae gweithredwyr Strydwedd hefyd yn darparu ystod o wasanaethau eraill gan gynnwys cynnal a chadw priffyrdd, gwasanaethau mynwentydd ac amlosgi, glanhau strydoedd a chynnal a chadw tiroedd.

Felly, pa bynnag un o’r tasgau uchod fydd yn dod i’ch rhan, byddwch yn gweithio yn yr awyr agored ac yn cadw’n heini wrth wneud hynny.

Ac ystyriwch hyn. Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

Os ydych chi’n medru eich gweld eich hun yn gwneud hyn i gyd, cliciwch ar y ddolen isod i wneud cais 🙂

I gael sgwrs anffurfiol, ffoniwch 01978 729732.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 12 Ebrill 2019

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch