Mae un o brif ddigwyddiadau calendr chwaraeon Wrecsam yn dychwelyd ddydd Gwener 23 Awst 2019, yn cael ei gynnal gan Glwb Golff Wrecsam unwaith eto.

Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac fe’i noddir gan CARLSBERG UK.

Y fformat yw cystadleuaeth Betterball Stableford i barau gyda gwerth dros £400 o wobrau.

Rhaid i gystadleuwyr fod dros 18 oed ac mae’r tâl cystadlu o £45 fesul pâr yn cynnwys pryd o fwyd a 2 ddiod am ddim.

Mae ffurflenni cais ar gael rŵan

Am ragor o wybodaeth

activewrexham@wrexham.gov.uk

01978 298997

Datblygu Chwaraeon, y Ganolfan Ddysgu, Ystâd Ddiwydiannol Whitegate, Ffordd Clwydwen, Wrecsam LL13 8UG

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a  materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN