Nine Acre

Rydym wedi ail-lansio ein hymgynghoriad ynglŷn â chynlluniau i roi ysgol ar Gae Nine Acre.

Mae’r cynigion yn cynnwys adeiladu ysgol newydd i tua 315 o ddisgyblion, ynghyd â 45 o leoedd meithrin, ac mae Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn ddiweddar wedi dweud wrth rieni yr hoffai symud i’r safle.

Bydd yr ymgynghoriad – sydd ar agor o ddydd Llun, 20 Gorffennaf tan ddydd Sul, 16 Awst – yn rhoi cyfle i drigolion, rhieni, grwpiau cymunedol ac eraill sydd â chysylltiad ddweud eu dweud.

MAE’R YMGYNGHORIAD HWN BELLACH AR AGOR! LLEISIWCH EICH BARN…

Gellir gweld Ymgynghoriad Cae Nine Acre ar-lein yn neu gall y rhai sy’n methu ei weld ar-lein ofyn am gopi caled drwy e-bost o wrexham@lawray.co.uk neu drwy ffonio 01978 357887.

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio i helpu gwasanaeth addysg y Cyngor i ddatblygu’r cynigion, cyn ystyried cyflwyno cais cynllunio ffurfiol.

Bydd pryderon unrhyw un sydd eisoes wedi ymateb yn cael eu hystyried yn rhan o’r ymgynghoriad hwn.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach ar agor! Lleisiwch eich barn…

RYDW I EISIAU DWEUD FY NWEUD