Mae’r adeiladwyr yn gweithio ar ein cyfleuster Lles ac Iechyd Cymunedol newydd (yn Adeiladau’r Goron) wedi codi arian ac addurno parseli a fydd yn cael eu rhoi i bobl ddigartref Wrecsam yn ystod y Nadolig.

Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Brechlyn Coronafeirws

Yn ysbryd y Nadolig, bu i’r criw o Read Construction addurno a llenwi parseli a oedd yn addas i bobl o bob oed a rhyw.

Bydd yr arian a gesglir yn mynd tuag at dalu am bethau ymolchi.

Bydd staff Dewisiadau Tai yn sicrhau bod y parseli yn cael eu dosbarthu i bobl sydd mewn llety dros dro dros y Nadolig hwn.

Dywedodd y Cynghorydd David Griffiths, Aelod Arweiniol Tai: “Diolch i Read Constructions am eu cyfraniad caredig – bydd yn helpu’r rheiny sydd yn ddigartref ac yn byw mewn llety dros dro dros gyfnod y Nadolig.

“Mae ysbryd y Nadolig yn parhau er yr amseroedd caled sydd ohoni,”

Darganfyddwch y ffeithiau…darllenwch y gwybodaeth diweddaraf am brechlyn Covid-19 gan GIG Cymru

CANFOD Y FFEITHIAU