Bydd sŵn martsio i’w glywed unwaith eto ym Marics Hightown ar ôl i 3ydd Bataliwn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, unig Fataliwn Gwŷr Traed Wrth Gefn Cymru adleoli eu Bataliwn Gwrth-danciau yno cyn bo hir.

Meddai’r Cynghorydd David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog: “Mae hyn yn newyddion rhagorol ac yn dilyn lobio caled parhaus ar ran y Cyngor a’i staff Lluoedd Arfog i sicrhau bod Wrecsam yn cadw’i enw fel cartref ein lluoedd arfog. Rydym yn llwyr gefnogi’r lluoedd arfog ac yn llofnodwyr balch Cyfamod y Lluoedd Arfog.”

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Mae gan y Cymry Brenhinol gysylltiad hanesyddol â Wrecsam, a Hightown yn benodol. Roedd Hightown yn ddepo i’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig am flynyddoedd lawer ac yn Bencadlys i’w 3ydd Bataliwn tan eu cyfuno yn 1999. Roedd gan y 3ydd bataliwn gwmni wedi’i leoli yno mor ddiweddar â 2013.

Meddai’r Prif Swyddog, Lefftenant-Cyrnol Ged Murphy: “Mae’n newyddion gwych ein bod ni fel Catrawd am ail-sefydlu ein hunain yn Wrecsam yn yr hirdymor. Mae’r ardal, ac yn benodol Barics Hightown, yn gyfystyr a’r Cymry Brenhinol a’u catrodau rhagflaenol, yn enwedig y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig. Rydym yn hynod o falch o’n cysylltiadau â phobl Wrecsam ac yn edrych ymlaen at atgyfnerthu ein perthynas gyda phawb yn y rhanbarth dros y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.”

Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddant hefyd yn recriwtio pobl ar gyfer lluoedd wrth gefn y fyddin – gyda neu heb brofiad milwrol, a byddant allan ar strydoedd Wrecsam yn tynnu sylw at y swyddi sydd ar gael yn y catrodau Rheolaidd ac Wrth Gefn. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb fynd i www.theroyalwelsh.co.uk <http://www.theroyalwelsh.co.uk>

Bydd hyfforddiant yn cael ei gynnal ar nosweithiau Mercher, rhai penwythnosau ac yn ystod gwersylloedd ymarfer dros bythefnos bob blwyddyn, sydd yn aml dramor. Ym mis Gorffennaf eleni byddant yn mynd i Michigan yn yr Unol Daleithiau ac maen nhw eisoes wedi bod ar ymarferion yn yr Almaen, Sbaen, Cyprus â’r Deyrnas Unedig yn ddiweddar.

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN