Gyda’r haf wedi cyrraedd o’r diwedd a O Dan Y Bwâu 2019 o gwmpas y gornel, hoffem ddathlu yn y ffordd orau rydym yn gwybod…

Er mwyn dathlu, hoffem gynnig cyfle i chi a’ch teulu ennill tocynnau i O Dan y Bwâu 2019.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

A dyna’r union gyfle yr hoffem ei gynnig i chi heddiw.

Er mwyn cael cyfle i ennill y tocyn teulu, anfonwch eich lluniau gorau i ni o ddigwyddiadau O Dan y Bwâu yn y gorffennol (efallai y caiff y lluniau eu defnyddio ar gyfer hyrwyddo a marchnata). Efallai eich wedi bod yno’r llynedd, neu’r flwyddyn cynt? Neu yn ôl yn y dechrau un yn 2012?

Does dim ots pryd oeddech chi yno – ewch i chwilio am eich hen luniau o gyngherddau O Dan y Bwâu’r gorffennol, a’u rhannu nhw ar Facebook, Twitter neu Instagram gan ddefnyddio’r hashnod #UTA19

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw dydd Llun, Gorffenaf 16 felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu eich lluniau cyn hynny (gwelwch waelod yr erthygl hon am y telerau ac amodau).

Neu, os nad ydych eisiau ei adael i ffawd, gwasgwch y botwm isod i brynu eich tocynnau nawr.

Peidiwch â methu’r cyfle – prynwch eich tocynnau nawr.

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN