Bob blwyddyn rydym yn anfon manylion cofrestru pleidleisiwr i chi drwy’r post.

Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau bod manylion pob cyfeiriad yn gywir a’ch bod wedi cofrestru i bleidleisio pan gaiff yr etholiad nesaf ei gynnal.

Mae’n bwysig eich bod wedi cofrestru i bleidleisio – mae’n golygu bod gennych lais os caiff etholiad ei gynnal.

Os nad ydych wedi cofrestru, ni fydd eich enw ar y ffurflen – os ydych eisiau cofrestru, y ffordd hawsaf i wneud hynny yw ar-lein www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Os ydych wedi newid cyfeiriad yn ddiweddar mae gofyn ichi gadw golwg am y ffurflen a gwrio eich manylion. Dengys ymchwil diweddaraf bod pobl sy’n newid cyfeiriad yn llawer llai tebygol o fod wedi cofrestru na’r rheiny sydd wedi byw yn yr un cyfeiriad am amser hir.

Ar draws Prydain, mae 94% o bobl sydd wedi bod yn byw yn eu heiddo ers dros 16 mlynedd wedi cofrestru, o’i gymharu â 40% o bobl sydd wedi byw mewn cyfeiriad am lai na blwyddyn.

Meddai Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru: “mae’n hynod o bwysig bod pawb sydd â’r hawl i bleidleisio yn gallu gwneud hynny. Un o’r ffyrdd hawsaf i ddarganfod a ydych wedi cofrestru’n barod yw drwy wirio’r ffurflen a fydd yn cyrraedd drwy’r post. Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol am gofrestru i bleidleisio ar ein gwefan

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN