Mae goleuadau LED newydd yn sicrhau arbedion ynni, ac maent hefyd yn helpu ein gweithredwyr TCC gan eu bod rŵan yn gallu gweld yn well pan mae hi’n dywyll.

Mae lluniau diweddar yn dangos y gwahaniaeth:

Rydym wedi gwario £70,000 yn gosod goleuadau stryd LED yng nghanol y dref ac rydym ni rŵan yn dewis ardaloedd eraill i elwa o’r math yma o fylbiau golau rhad ar ynni.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Gallwch ddarllen mwy ynglŷn â sut rydym yn ceisio lleihau ein ôl troed carbon yma:

Lleihau ein hôl-troed carbon – sut mae hi’n mynd?

Meddai’r Cyng David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Mae’n wych gwybod bod y goleuadau LED yn gwella diogelwch cymunedol trwy roi golygfa glir i weithredwyr TCC”.

Ychwanegodd yr Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol bod “TCC yn gymorth aruthrol wrth i ni edrych ar ddiogelwch cymunedol, ac mae’r goleuadau LED yn ategu’r system trwy oleuo’r delweddau. Mae bron yn olau dydd yn rhai ardaloedd, fydd yn helpu unrhyw erlyniad yn dilyn digwyddiadau y rhoddwyd gwybod amdanynt.”

Gallwch ddarllen mwy am sut y mae TCC yn helpu’r heddlu gyda diogelwch cymunedol yma:

Pwy sydd wedi helpu i arestio dros 30,000?

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN