Gwersyllt

Mae cardiau pleidleisio ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr yn cael eu hanfon atoch rŵan.

Os ydych chi’n derbyn un i rywun nad yw’n byw efo chi, nodwch “Ddim yn byw yn y cyfeiriad hwn. Dychwelyd at yr Anfonwr” ar y cerdyn a’i anfon yn ôl atom.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Ni fyddwn yn codi tâl arnoch chi am anfon y cerdyn yn ôl.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN