Music in the Park in Bellevue

Mae’r nosweithiau cerddoriaeth yn y parc wedi bod yn wych hyd yma.

Mae cerddoriaeth yn y parc yn ei thrydedd wythnos yn barod, yr wythnos ddiwethaf roedd Thunderbug yn perfformio a’r wythnos cyn hynny daeth Luke Gallagher â’n bandstand Edwardaidd yn fyw.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Dinosaur playing at Bellevue Park in Wrexham

Nos Wener, 14 Gorffennaf bydd y deinosor yn cymryd drosodd

Yn chwarae caneuon o’r 80au, 90au a’r 00au felly mae’n berffaith i’r teulu cyfan, gall dad berfformio ei symudiadau dawns i godi cywilydd arnoch, gall mam ganu o’i chalon a’r plant? Wel… gallant symud i ganeuon o’u plentyndod cynnar.

Mae Deinosor yn gyffrous a dylech chi hefyd fod yn gyffrous, dewch â’ch bwyd, diodydd a’ch esgidiau dawnsio, dim angen poeni am docyn, mae’r digwyddiad anhygoel hwn yn rhad ac am ddim! Dewch draw nos Wener am 7pm a byddwch yn barod am noson i’w chofio.   Welwn ni chi yno!

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI