Bydd y Farchnad Gyfandirol boblogaidd yn dychwelyd i ganol y dref yfory, gallwch ymweld â hi tan ddiwedd y dydd, ddydd Sadwrn.

Gallwch ddisgwyl dod o hyd i gymysgedd o fasnachwyr rhyngwladol a fydd yn cynnwys llawer o opsiynau bwydydd stryd i’ch temtio yng nghanol y dref ar Styt yr Hôb, Stryt y Rhaglaw a Heol y Frenhines.

MAE CYNNIG GWAEL ARALL GAN LYWODRAETH CYMRU YN GOLYGU BOD WRECSAM YN CAEL EI ORFODI I WNEUD MWY O DORIADAU. DWEUD EICH DWEUD…

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol yr Adfywio Economaidd: “Mae hyn yn newyddion ardderchog ac mae’n hwb pellach i economi canol y dref. Bydd y farchnad boblogaidd yn gweld llawer o ymwelwyr tra yma a byddant yn gallu crwydro o amgylch y farchnad a chanol y dref hefyd.  Roedd y farchnad yn llwyddiant yn gynharach eleni, ac mae’n wych ei gweld yn dychwelyd eto.”

Bydd masnachwyr o bob cwr o’r byd wrth law i arddangos y cynnyrch gorau sydd gan eu gwledydd i’w gynnig. Bydd amrywiaeth eang o gynnyrch ar gael, o grefftau anghyffredin, i fasnachwyr bwyd yn cynnig y cynnyrch poeth ac oer gorau o’u mamwledydd. Disgwyliwch i’r ardal fod yn llawn bwrlwm gyda golygfeydd, synau ac arogl y cyfandir.

Caiff y farchnad gyfandirol ei rhedeg gan RR Events, cwmni Rheoli Digwyddiadau sydd wedi’i leoli yn Lerpwl sydd yn arbenigo mewn digwyddiadau arbennig a marchnadoedd thema.

Rydym wedi cael ein gorfodi i wneud hyd yn oed mwy o doriadau. Ond cyn i ni wneud unrhyw beth, hoffem glywed eich barn chi.

DWEUD EICH DWEUD