School's Out

Efallai bod yr ysgol wedi cau ar gyfer yr haf ond mi fydd yna wythnos o chwaraeon, cerddoriaeth a hwyl i blant 8-14 oed yn Ysgol Gwenfro.

Mae’r cynllun Gwyliau Haf yn cael ei redeg gan wasanaeth Cerdd Cydweithredol Wrecsam ac yn cael ei gynnal yn Ysgol Gynradd Gwenfro yn Wrecsam o ddydd Llun 10 Awst i ddydd Gwener 14 Awst, o 9am tan 4pm bob dydd.

Mi fydd yr actor Craig Ryder, y DJ, y cynhyrchydd medrus a’r athrylith Bît-Bocsio Ed Holden (a.k.a Mr Phormula), yr hyfforddwr ffitrwydd Dan Harrison, Commando X Fit Wales, band Make Some Noise Cerdd Cydweithredol Wrecsam a thiwtoriaid o’r gwasanaeth oll yn cymryd rhan.

Mae’r wythnos wedi’i hariannu’n llwyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael.

I archebu lle i’ch plentyn, ewch i www.wrexhammusiccoop.com.