Dewch i gwrdd ag Andrea Hughes, masnachwraig marchnad annibynnol sy’n rhedeg
‘Making Memories’ ym Marchnad y Cigyddion.

Agorodd Andrea ei stondin y llynedd ar ôl gweithio yn y byd addysg am dros 30 mlynedd a hyd yma mae wedi bod yn benderfyniad da gan fod busnes wedi bod yn gyson iawn.

“Shabby chic hen ffasiwn”

Mae Andrea yn cynnig amrywiaeth o anrhegion personol y mae’n eu disgrifio fel “shabby chic hen ffasiwn”. Mae ei stondin yn llawn anrhegion ar gyfer digwyddiadau fel priodasau, penblwyddi, penblwyddi priodas a babanod sydd newydd eu geni. Gellir rhoi enwau, dyddiadau neu benillion ar unrhyw rai o’r rhain er mwyn eu gwneud ychydig yn fwy arbennig.

Roedd prisiau Andrea i gyd yn rhesymol iawn ac yn sicr mae rhywbeth ar gyfer pawb faint bynnag y gallant ei wario.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Mae Andrea hefyd yn hapus i adael i gwsmeriaid logi addurniadau bwrdd ac ategolion ar gyfer digwyddiadau arbennig, yn arbennig priodasau sy’n gymorth mawr i ostwng cost y diwrnod mawr i gyd.

“Hyfryd a Theyrngar Iawn”

Dywedodd Andrea:

“Mae pobl Wrecsam wedi bod yn hyfryd a theyrngar iawn ers i mi fod yma. Mae hefyd yn wych fod cymaint o bobl yn awyddus i gefnogi masnachwyr lleol ac annibynnol. Mae gennym amrywiaeth o anrhegion sy’n addas i bob oed, o io-ios pren wedi eu personoleiddio i’r ffrâm llun delfrydol hwnnw all fod â phennill personol wedi ei ychwanegu ar gyfer 50fed Penblwydd Priodas rhywun.”

Gofynnom i Andrea am hysbysebu ac, fel y masnachwyr annibynnol eraill yr ydym wedi siarad â nhw, mae’n ffafrio Facebook a’i gwefan ei hun.
Mae’r ddau ar gael yma:

www.facebook.com/makingmemories7666

www.makingmemoriesbyandrea.co.uk

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio:

“Mae’n wych i glywed am fasnachwyr lleol annibynnol sy’n creu busnesau llwyddiannus yng nghanol y dref ac sy’n amlwg yn cael eu gwerthfawrogi gan eu cwsmeriaid sy’n fwy na hapus i ymweld dro ar ôl tro. Pob lwc Andrea, rwy’n gobeithio y bydd y dyfodol yn parhau’n un cadarnhaol i chi.”

Os ydych am ymweld â “Making Memories” mae ym Marchnad y Cigyddion yng nghanol tref Wrecsam a bydd Andrea yn sicr o roi croeso cynnes i chi a’ch helpu i ddewis yr anrheg berffaith ar gyfer achlysur arbennig.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI