Tools Spanner Saw Plumber Joiner

Mae nifer o resymau gwych am fanteisio ar brentisiaeth grefft gyda ni … cewch ddysgu a pherffeithio eich crefft, cewch brofiad gwerthfawr drwy faeddu eich dwylo, a pheidiwch ag anghofio y byddwch yn cael cyflog am wneud hynny.

A dim ond y dechrau yw hynny! Mae swyddi go iawn sy’n eich caniatáu i weithio mewn adran flaengar sydd bob amser yn ceisio rhoi’n cwsmeriaid yn gyntaf … ein hagwedd wrth i ni gwblhau tasgau yw ‘Gwnewch y Dasg Unwaith a Gwnewch y Dasg yn Iawn’ 🙂

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Eisiau ymuno â ni? Dyma beth rydym yn chwilio amdano…

3 Plymwr dan Brentisiaeth:

Mae gennym dri o brentisiaethau i blymwyr gyda chyflog isafswm dechreuol o £9,410 ond gallai godi, yn dibynnu ar oedran a’ch blwyddyn gyfredol o hyfforddiant.

Saer dan Hyfforddiant:

Rydym hefyd yn chwilio am saer dan brentisiaeth a bydd yn cynnwys cyflog isafswm cychwynnol o £9,020, ond gallai hyn godi, yn dibynnu ar eich oed a’ch blwyddyn gyfredol o hyfforddiant.

Felly, os oes gennych agwedd bositif, yn awchu am her a’ch bod yn dymuno gwneud gwaith o safon, byddem wrth ein boddau i glywed gennych chi.

Mae ein prentisiaid yn cael eu trin fel ein gweithwyr eraill, gyda chontract cyflogaeth a gwyliau 🙂

Hefyd, mae ein Hadran Dai a’r Economi yn gyfrifol am gynnal 11,200 o dai’r cyngor, felly bydd digon o ddwylo ar waith, hefyd byddwch yn treulio tua 20 y cant o’ch amser yn y coleg.

“Mae diddordeb gen i, beth ddylwn i wneud nesaf?”

I gael sgwrs anffurfiol gallwch ffonio 01978 315371, neu i weld y swydd-ddisgrifiad yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod.

Y dyddiad cau ar gyfer y ddwy swydd yw dydd Gwener, 19 Gorffennaf.

3 Plymwr dan Brentisiaeth Saer dan Hyfforddiant