Cynhelir Gwasanaeth Coffa Blynyddol eleni yng Nghapel Amlosgfa Pentrebychan dydd Sul 21 Gorffennaf am 2pm.

Bydd Joy Atkinson MICF yn cynnal y gwasanaeth syml hwn sydd yn rhoi cyfle i’r rhai hynny sydd wedi colli rhywun annwyl, ffrind neu berthynas, i ymuno ag eraill mewn gweithred unedig o goffadwriaeth.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Bydd Swyddfa’r Amlosgfa ar agor o 12 hanner dydd i unrhyw un a hoffai wybodaeth neu drafod materion amlosgi.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa’r Amlosgfa ar 01978 292050 neu anfon e-bost at crematorium@wrexham.gov.uk

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN