Cadarnhawyd mai dyddiad y Farchnad Fictoraidd eleni fydd dydd Mercher 7 Rhagfyr.

Bydd dros 100 o stondinau’n gwerthu llu o nwyddau ac anrhegion Nadoligaidd ynghyd â diddanwyr stryd Fictoraidd a charwsél traddodiadol.

Ydych chi wedi derbyn llythyr/ffurflen ynglŷn â’r gofrestr etholiadol? Dilynwch y cyfarwyddiadau fel ein bod ni’n gwybod eich bod chi wedi cofrestru ac yn barod i bleidleisio.

Bydd yn ymestyn o Sgwâr y Frenhines i Eglwys San Silyn ac mae’n argoeli i fod yn ddigwyddiad gwych.

Bydd ar agor o hanner dydd hyd at 8pm.

Bydd parcio am ddim ym meysydd parcio’r Cyngor yng nghanol y dref hefyd ar ôl 11am, heblaw am Tŷ Pawb. Bydd cyfyngiadau amseroedd parcio arferol ar waith.

Ydych chi wedi derbyn llythyr/ffurflen ynglŷn â’r gofrestr etholiadol?

PARATOWCH I BLEIDLEISIO