Wrexham

Bydd Stryt yr Arglwydd yn ferw o fywyd gyda golygfeydd, synau ac arogleuon y cyfandir o fory ymlaen pan fydd marchnad gyfandirol newydd yn agor ar Stryt yr Arglwydd – a bydd yma am bedwar diwrnod.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Bydd cyfuniad fasnachwyr ar thema gwledydd rhyngwladol yn cynnig llwyth o ddewisiadau bwyd stryd i dynnu dŵr i’r dannedd. 🙂

Mae ar agor rhwng 10.30am a 5.30pm ac mae yma tan ddydd Sadwrn.

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Public Markets; cwmni rheoli digwyddiadau o Fanceinion, mewn cydweithrediad â ni.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Ann ar 07903 430875.

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN