Mae Llyfrgell y Waun yn paratoi ar gyfer diwrnod agored a fydd yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn yma, 7 Ebrill rhwng 10am a 2pm.

Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Diogelu’r Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae hwn yn gyfle gwych i chi gael gwybod pa wasanaethau y mae eich llyfrgell leol yn eu cynnig. Mae gan Lyfrgell y Waun lond lle o adnoddau y bydd y teulu i gyd yn eu mwynhau a bydd y digwyddiad hwn yn arddangos y cyfan. Rwy’n annog pawb i fynd i weld beth sydd gan eu llyfrgell leol i’w gynnig.”

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Bydd y digwyddiad yn llawn hwyl i gyda phaentio wynebau, helfa drysor, crefftau, stori a rhigwm, raffl a llawer mwy.

Cewch hefyd gyfarfod cymeriad enwocaf Llyfrgell y Waun – Russ yr Arth!

Os ydych eisiau rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r llyfrgell: chirk.library@wrexham.gov.uk / 01691772344

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU