Caiff Mis Hanes Pobl Dduon ei lansio yn Tŷ Pawb ddydd Sul 30 Medi rhwng 2pm a 6pm.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys perfformiadau gan Capoeira Mocambo a Bloco SWN, Barddoniaeth gan Ali Goolyad o Theatr Genedlaethol Cymru, Dawnsiau Affricanaidd, Lizzy Squad a stondinau.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb.

Diddordeb mewn cynnal stondin yn y digwyddiad hwn? Cysylltwch â 07791 956817.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Byddwn yn darparu mwy o wybodaeth ynghylch yr amseroedd yn nes at yr amser.

Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn ddathliad sy’n para mis ar draws Gymru o’r cyfraniadau a wnaed gan bobl o dras Affricanaidd yng Nghymru.

Gellir darganfod mwy o wybodaeth ynghylch Mis Hanes Pobl Dduon yma:

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION