Yn ddiweddar, fe gyrhaeddodd dau ddigwyddiad mawr a gafodd eu cynnal yn Wrecsam y flwyddyn ddiwethaf restr fer rownd derfynol Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2018.

Daeth y Farchnad Nadolig Fictoraidd flynyddol hynod boblogaidd a Gŵyl Fwyd Wrecsam a’i brand newydd o fewn trwch blewyn i ennill yn y noson wobrwyo, ond fe gawsant yr ail wobr yn y ddau gategori.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Dywedodd Joe Bickerton, Twristiaeth a Chyrchfan: “Er na wnaethom ni ennill, mae cyrraedd y rownd derfynol wedi bod yn anrhydedd enfawr ac yn brawf o ba mor galed mae pobl yn gweithio i gynnal y digwyddiadau anhygoel yma yn Wrecsam. Fe fyddwn ni’n ôl flwyddyn nesa’ ac, yn y cyfamser, rydyn ni’n gobeithio y bydd pawb yn manteisio ar y pethau gwych sydd wedi’u trefnu dros y Nadolig.”

Bwriad Gwobrau Twristiaeth Go North Wales yw cydnabod cyflawniadau aruthrol busnesau a digwyddiadau yn niwydiant twristiaeth Gogledd Cymru. Roedd y Farchnad Fictoraidd wedi’i henwebu fel y digwyddiad gorau i ddenu dros 7,500 o bobl a’r Ŵyl Fwyd fel y digwyddiad gorau i ddenu llai na 7,500.

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN