Mae Tŷ Pawb ar fin dod yn lle gwych i ddechrau eich penwythnos!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd cychwyn o Fedi 6 Tŷ Pawb ar agor bob nos Wener rhwng 6pm-9pm!

Byddwch chi’n gallu bwyta yn ein ardal fwyd gwych, yfed yn ein bar a mwynhau adloniant a fydd yn cynnwys cerddoriaeth a bandiau byw yn rheolaidd.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Amrywiaeth wych o fwyd, diod ac adloniant

Mae ein llys Bwyd yn gwasanaethu bwyd rhyngwladol; No22 Wrexham, Just desserts and milkshakes Wrexham, Curry on-the-go Wrexham, Divine Thai Ty Pawb, Maxim Wrexham.

Cymerwch gip ar dudalen y ardal fwyd ar wefan Tŷ Pawb i gael mwy o wybodaeth.

Bydd Bar Sgwar yn agor o 4.30pm bob dydd Gwener, gan weini ystod amrywiol o gwrw crefft, gwinoedd a gwirodydd.

Bydd ‘Yn Fyw Yn Y Sgwar’ yn digwydd ar ddydd Gwener olaf pob mis a bydd yn cynnwys cerddoriaeth fyw orau!

Cyhoeddir digwyddiadau arbennig eraill yn fuan!

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb