Dewch am baned gyda’r Gweithwyr Chwarae yn y sesiwn galw heibio anffurfiol newydd hon. Bydd y sesiynau hwyliog yn annog rhieni a gofalwyr i fod ychydig yn fwy chwareus eu hunain!

Mae croeso i famau, tadau a gofalwyr.

Yn dechrau ar 9 Medi yn Tŷ Pawb.

Cynhelir y sesiynau galw heibio am chwe wythnos, ar ddydd llun o 12:30 tan 2:00.

Bydd yr Oriel ar agor i’r cyhoedd yn ystod y sesiynau hyn.

Ffoniwch 01978 298361 neu e-bostiwch play@wrexham.gov.uk am fwy o fanylion, neu galwch heibio i weld beth sy’n digwydd.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION