Bydd gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud ar yr adran FyNghyfrif ar ein gwefan ac felly ni fydd ar-lein o 9pm ddydd Mawrth, 8 Tachwedd hyd 8am y bore canlynol (dydd Mercher, 9 Tachwedd).

Dim ond yr adran hon (FyNghyfrif) fydd yn cael ei heffeithio – byddwch yn gallu defnyddio gweddill y wefan fel arfer yn ystod y cyfnod hwn.

Os ydych yn bwriadu defnyddio unrhyw un o wasanaethau FyNghyfrif, gofynnwn eich bod yn cynllunio i wneud hynny cyn neu ar ôl y cyfnod cynnal a chadw.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI