Wrexham Victorian Christmas market

Ydyw, mae bron yr amser yma o’r flwyddyn eto – mae’r Nadolig bron arnom ni.

A beth am ychydig o wythnosau Nadolig llawn hwyl mae hi wedi bod yma yn Wrecsam?

Yn ogystal â’r Farchnad Fictoraidd yn dychwelyd, ychwanegwyd hefyd y Pentref y Nadolig i restr digwyddiadau Nadolig Wrecsam – heb sôn am yr holl ddigwyddiadau gwych eraill a gawsom yn y mis hwn!

Dyma ail-edrych ar rhai o uchafbwyntion Nadolig eleni!

Tynnwyd pob llun gan Iestyn Phillips Photography.