Mae nifer o bobl yn gorfwyta dros gyfnod y Nadolig, gall maint eich cyfran fod yn fwy na’r arfer ac o ganlyniad bydd yn sicr bydd ychydig o wastraff bwyd. Rydym yn gofyn i chi feddwl ddwywaith cyn lluchio’r gwastraff hwn i’r bin sbwriel arferol.

Ffordd dda o atal gwastraff bwyd yw coginio eich gweddillion… meddyliwch am risoto, cyri, cawl a lobsgóws.

Edrych am ysbrydoliaeth? Mae gan wefan Hoffi Bwyd Casau Gwastraff syniadau ryseitiau gwych!

WEDI METHU CASGLIAD BIN? GADEWCH I NI WYBOD.

Oeddech chi’n gwybod y gallwch roi unrhyw fwyd amrwd, bwyd wedi dyddio a bwyd wedi’i goginio yn eich cadi gwastraff bwyd? Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw becyn yn mynd i mewn i’r cadi oherwydd mae’n effeithio ar ansawdd y compost.

Mae’n syml!

Rhowch eich cadi allan ar ymyl palmant bob wythnos, ar yr un adeg â’r cynwysyddion ailgylchu eraill.

A’r peth gorau… mae’r holl wastraff bwyd yn newid i gompost, a ellir ei gasglu am ddim gan breswylwyr Wrecsam wrth ddefnyddio un o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Aelwydydd ym Mryn Lane, The Lodge neu Blas Madoc!

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD