Newyddion da ar gyfer y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

Unwaith eto, bydd modd defnyddio holl feysydd parcio’r Cyngor yn Wrecsam yn rhad ac am ddim trwy gydol mis Rhagfyr.

Er y bydd modd parcio am ddim, bydd cyfyngiadau amser mewn grym – felly os ydych yn parcio mewn maes parcio arhosiad byr, cofiwch y bydd cyfyngiadau amser yn dal i fod yn berthnasol i chi.

Bydd lleoedd parcio i’r anabl yn dal i fod ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas yn unig.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Bydd modd parcio am ddim ym mhob un o feysydd parcio’r Cyngor o 1 Rhagfyr tan 31 Rhagfyr.

Anogir preswylwyr i wneud defnydd o’r cynnig parcio am ddim a dod i Wrecsam i wneud eu siopa Nadolig.

Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Roedd y cynnig parcio am ddim yn boblogaidd iawn ymysg y cyhoedd y llynedd ac felly rydym wedi penderfynu cynnig hyn eto eleni.

“Bydd ein holl feysydd parcio ar gael i’w defnyddio am ddim trwy gydol y mis.

“Ond hoffwn atgoffa pobl i fod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau amser – dylai’r rheiny sydd am dreulio’r diwrnod yn Wrecsam ddefnyddio maes parcio arhosiad hir.”

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Perfformiad Economaidd ac Adfywio: “Hoffwn ddiolch i’r Cynghorydd Bithell am roi’r cynnig i barcio am ddim ym mis Rhagfyr eto eleni ar gyfer tymor Nadolig 2017 – rwy’n siŵr y bydd y cynnig yn cael ei werthfawrogi yn fawr gan siopwyr Nadolig a busnesau canol y dref hefyd.

“Rwy’n annog preswylwyr ac ymwelwyr o du hwnt i’r sir i fanteisio ar y cynnig parcio am ddim a dod i Wrecsam i wneud eu siopa Nadolig.

“Fel yr ydym wedi dangos trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal â chanolfannau siopa Dôl yr Eryrod, Y Werddon a Pharc Siopa Border, mae gennym hefyd amrywiaeth wych o fusnesau annibynnol yng nghanol y dref a bydd llawer ohonynt yn gallu darparu ar gyfer eich anghenion siopa Nadolig.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI