Wrexham Council News

Os na wnaethoch chi ymuno â’n rhestr bostio erbyn dydd Iau, Mai 24 efallai na fyddwn yn gallu anfon y cylchgronau newyddion hyn neu bethau defnyddiol iawn eraill fel y gwasanaeth ‘Cofiwch eich diwrnod bin’ a hysbysebion swyddi.

Ond peidiwch â phoeni!

Cliciwch yma i wneud yn siŵr nad ydych chi’n colli allan.

DIM EISIAU COLLI ALLAN